Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/25/2013 Dostawa implantów

Termin składania ofert upływa w dniu  25.11.2013 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 25.11.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 12.10.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 12.10.2013

wzór umowy - data publikacji 12.10.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 12.10.2013

wyjaśnienia, modyfikacja siwz oraz informacja o zmianach - data publikacji 13.11.2013

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 13.11.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 14.11.2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania - data publikacji 10.01.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1113

Wróć