Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/19/13 dostawy sprzętu jednorazowego użytku i innych artykułów (3 pakiety)

Nowy Termin składania ofert upływa w dniu 30.08.2013 o godzinie 12:00

Nowy termin otwarcia ofert - 30.08.13 o godzinie 12:30

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2013 r. o godzinie 12:00

Nowy termin otwarcia ofert 09.09.2013 r. o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 26.07.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 26.07.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 26.07.2013

przesunięcie terminu składania ofert - data publikacji 07.08.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 07.08.2013

przesunięcie terminu składania ofert 2 - data publikacji 27.08.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - data publikacji 27.08.2013

wyjaśnienia do SIWZ - data publikacji 03.09.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 16.09.2013

 


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1186

Wróć