Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/18/13 dostawa z montażem lampy operacyjnej

Termin składania ofert upływa w dniu  08.08.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 08.08.2013 o godzinie 12:30

Nowy Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2013 o godzinie 12:00

Nowy termin otwarcia ofert - 19.08.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 25.07.2013 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 25.07.2013 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 06.08.2013 r.

wyjaśnienie treści SIWZ - data publikacji 06.08.2013 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 23.08.2013 r.


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1243

Wróć