Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/15/2013 dzierżawa analizatorów do oznaczeń RKZ i dostawa materiałów zużywalnych

Termin składania ofert upływa w dniu  23.07.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 23.07.2013 o godzinie 12:30

Nowy Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2013 o godzinie 12:00

Nowy termin otwarcia ofert - 29.07.12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 12.07.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 12.07.2013

ząłacznik nr 2 do siwz - data publikacji 12.07.2013

ząłacznik nr 2a do siwz - data publikacji 12.07.2013

modyfikacja siwz i wyjaśnienia - data publikacji 19.07.2013

zmodyfikowany formularz załącznika nr 2 do siwz - data publikacji 19.07.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 19.07.2013

wyjaśnienia do siwz część 2 - data publikacji 22.07.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 12.08.2013

 


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1298

Wróć