Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/13/13 dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz innych artykułów

 Termin składania ofert upływa w dniu  11.06.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 11.06.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 30.04.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 30.04.2013

załacznik nr 2 - data publikacji 30.04.2013

wyjaśnienie treści SIWZ cz 1 oraz modyfikacja w zakresie pakietu nr 17 oraz pakietu nr 29 - data publikacji 21.05.2013

nowy zmodyfikowany załącznik nr 2 w zakresie pakietu 17 oraz pakietu 29 - data publikacji 21.05.2013

wyjaśnienie treści SIWZ cz 2 - data publikacji 21.05.2013

wyjaśnienie treści SIWZ cz 3 - data publikacji 28.05.2013

wyjaśnienie treści SIWZ cz 4 - data publikacji 06.06.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w częściach oznaczonych nr 10,11,18,24 - data publikacji 17.07.2013


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1345

Wróć