Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/33/13-usługi naprawy i konserwacji ambulansów systemowych, transportowych oraz pojazdów adminst

Termin składania ofert upływa w dniu  27.12.2013 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 27.12.2013 o godzinie 12:30

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 13.12.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 13.12.2013

PAKIET NR 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 13.12.2013

PAKIET NR 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 13.12.2013

PAKIET NR 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 13.12.2013

zawiadomienie o wyniku postępowania - data publikacji 15.01.2014

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-12-13
Liczba wyświetleń: 1263

Wróć