Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/36/2013 dostawy leków i płynów infuzyjnych

TLinkClick.aspxermin składania ofert upływa w dniu  31.01.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 31.01.2014 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 24.12.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 24.12.2013

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - data publikacji 24.12.2013

wyjaśnienia do siwz 1 - data publikacji 21.01.2014

wynik postępowania - data publikacji 26.02.2014

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-12-24
Liczba wyświetleń: 1717

Wróć