Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/03/2014 dostawa elektrokardiografów dla ZZOZ

Termin składania ofert upływa w dniu  28.01.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 28.01.2014 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 17.01.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 17.01.2014

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2a - data publikacji 17.01.2014

formularz cenowy - załącznik nr 2 - data publikacji 17.01.2014

wyjaśnienia do siwz 1 - data publikacji 23.01.2014

wynik - data publikacji 29.01.2014

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-01-17
Liczba wyświetleń: 1453

Wróć