Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/01/14 dostawy materiałów szewnych

Termin składania ofert upływa w dniu  03.02.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 03.02.2014 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 20.01.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 20.01.2014

załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotru zamówienia - data publikacji 20.01.2014

wyjaśnienie treści SIWZ cz1 - data publikacji 24.01.2014

wyjaśnienie treści SIWZ cz2 - data publikacji 30.01.2014

wynik postępowania - data publikacji 21.02.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-01-20
Liczba wyświetleń: 1416

Wróć