Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/04/2014 dostawa kardiowerterów i stymulatorów zewnętrznych

Termin składania ofert upływa w dniu  29.01.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 29.01.2014 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 20.01.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 20.01.2014

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2a - data publikacji 20.01.2014

formularz cenowy - załącznik nr 2 - data publikacji 20.01.2014

wyjaśnienia do siwz 1 - data publikacji 24.01.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 12.02.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-01-20
Liczba wyświetleń: 1283

Wróć