Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/05/14 - dostawy materiałów dla Centralnej Sterylizacji

Termin składania ofert upływa w dniu  04.02.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 04.02.2014 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 22.01.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 22.01.2014

załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 22.01.2014

wyjaśnienia treści SIWZ cz1 - data publikacji 31.01.2014 r.

wynik postępowania - data publikacji 21.02.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-01-22
Liczba wyświetleń: 1356

Wróć