Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/06/2014 dostawy tlenu medycznego

Termin składania ofert upływa w dniu  31.01.2014 o godzinie 11:00
Termin otwarcia ofert - 31.01.2014 o godzinie 11:30

 

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 23.01.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 23.01.2014

załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 23.01.2014

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 28.01.2014

zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz - data publikacji 28.01.2014

mapa - data publikacji 28.01.2014

unieważnienie postępowania - data pulikacji 07.02.2014

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-01-23
Liczba wyświetleń: 1494

Wróć