Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/07/2014 dostawa gazów medycznych

Termin składania ofert upływa w dniu  06.03.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 06.03.2014 o godzinie 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2014 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 11.03.2014 o godzinie 12:30

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 24.02.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 24.02.2014

załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 24.02.2014

załącznik nr 2a - formularz cenowy - data publikacji 24.02.2014

informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - data publikacji 04.03.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 04.03.2014

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 06.03.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 08.04.2014

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-02-24
Liczba wyświetleń: 1573

Wróć