Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/09/14 - sprzęt jednorazowy do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych dla ZZOZ

 Termin składania ofert upływa w dniu  13.03.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 13.03.2014 o godzinie 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.03.2014 r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.03.2014

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik  nr 2 do SIWZ - data publikacji 04.03.2014

wyjaśnienie treści SIWZ cz1 - data publikacji 07.03.2014

wynik postepowania - data publikacji 31.03.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-03-04
Liczba wyświetleń: 1252

Wróć