Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/10/14 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.03.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2014 godz. 12:30

Nowy termin składania ofert upływa w dniu: 19.03.2014 godz. 12:00

Nowy termin otwarcia otwarcia ofert: 19.03.2014 godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 07.03.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 07.03.2014

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik  nr 2a do SIWZ - data publikacji 07.03.2014

Formularz cenowy- załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 07.03.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 14.03.2014

Wyjaśnienia do siwz - data publikacji 14.03.2014

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - data publikacji 14.03.2014

Zmodyfikowany załącznik nr 2a - data publikacji 14.03.2014

Unieważnienie postępowania - data publikacji 01.04.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-03-07
Liczba wyświetleń: 1378

Wróć