Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/10/14 świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z obiektów ZZOZ

 Termin składania ofert upływa w dniu  20.03.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 20.03.2014 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 10.03.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 10.03.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 10.03.2014

wynik postępowania - data publikacji 31.03.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-03-10
Liczba wyświetleń: 1212

Wróć