Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/08/14 Dostawy materiałów opatrunkowych i specjalistycznych

  Termin składania ofert upływa w dniu  31.03.2014 o godzinie 12:00 

Termin otwarcia ofert - 31.03.2014 o godzinie 12:30


ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 14.03.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 14.03.2014

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 14.03.2014

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 19.03.2014

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 19.03.2014

wyjaśnienia do siwz 2 - data publikacji 21.03.2014

zmodyfikowany załącznik nr 2 - data publikacji 21.03.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 21.03.2014

modyfikacja siwz - data publikacji 27.03.2014

załącznik nr 5 do siwz - data publikacji 27.03.2014

załącznik nr 6 do siwz - data publikacji 27.03.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 24.04.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-03-14
Liczba wyświetleń: 1567

Wróć