Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/5A/14 - dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji

Termin składania ofert upływa w dniu  22.04.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 22.04.2014 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 09.04.2014

specyfikacjia istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.04.2014

załacznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 09.04.2014

wyjaśnienie treści SIWZ cz1 - data publikacji 14.04.2014

wyjaśnienia do siwz cz 2 - data publikacji 16.04.2014

zawiadomienie o wyborze najkozystniejszej oferty - data publikacji 07.05.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-04-09
Liczba wyświetleń: 1235

Wróć