Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/13/14-dostawy materiałów biurowych, tonerów, taśm, papieru do drukarek

 

 

 Termin składania ofert upływa w dniu  28.04.2014 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 28.04.2014 o godzinie 12:30

 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu  07.05.2014 o godzinie 12:00
Nowy termin otwarcia ofert - 07.05.2014 o godzinie 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 14.04.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 14.04.2014

załacznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 14.04.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 25.04.2014

wyjaśnienie treści SIWZ  - data publikacji 28.04.2014

zawiadomienie o wyniku postępowania - data publikacji 16.06.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-04-14
Liczba wyświetleń: 1477

Wróć