Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/11/14 Dostawy odczynników diagnostycznych i dzierżawa analizatorów

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 22.05.2014 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 15.04.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 15 04.2014

zalącznik nr 2 do siwz Pakiet 1 - data publikacji 15.04.2014

zalącznik nr 2 do siwz Pakiet 2 - data publikacji 15.04.2014

zalącznik nr 2 do siwz Pakiet 3 - data publikacji 15.04.2014

wyjaśnienia do siwz cz 1- data publikacji 08.05.2014

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz Pakiet 1- data publikacji 08.05.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu pakietu nr 3 - data publikacji 16.06.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-04-15
Liczba wyświetleń: 1356

Wróć