Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.15.2014 dostawa systemu monitorowania telemetrycznego

Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 16.05.2014 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 08.05.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 08.05.2014

załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 08.05.2014

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 13.05.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 27.05.2014

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-05-08
Liczba wyświetleń: 1707

Wróć