Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.14.2014 Dostawa aparatu do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy

Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 26.05.2014 r. o godz. 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 28.05.2014 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 15.05.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 15.05.2014

załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 15.05.2014

wyjaśnienia do siwz 1 - data publikacji 22.05.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 22.05.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 04.06.2014

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-05-15
Liczba wyświetleń: 1362

Wróć