Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.16.14 Roboty budowlane Adaptacja pomieszczeń wodolecznictwa w Zak. Rech. Lecz.

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 23.06.2014 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 03.06.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 03.06.2014

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - data publikacji 03.06.2014

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 03.07.214


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-06-03
Liczba wyświetleń: 1386

Wróć