Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZ.226.19.14 dostawy artykułów spozywczych

Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 17.06.2014 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 05.06.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 05.06.2014

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 05.06.2014

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 03.07.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-06-05
Liczba wyświetleń: 1272

Wróć