Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.18.14 Przebudowa pomieszczeń ZZOZ na Pracownię endoskopii

Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 24.06.2014 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 06.06.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 06.06.2014

Projekt budowlany - Załącznik nr 6 - data publikacji 06.06.2014

Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 7 - data publikacji 06.06.2014

Przedmiary robót - Załacznik nr 8 - data publikacji 06.06.2014

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 18.06.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 09.07.2014

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-06-06
Liczba wyświetleń: 1553

Wróć