Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.17.2014 dostawa narzędzi chirurgicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 21.07.2014 r. o godz. 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 07.08.2014 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 07.06.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 07.06.2014

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 07.06.2014

wyjaśnienia i modyfikacja siwz i ogłoszenia - data publikacji 11.07.2014

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 11.07.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 21.07.2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 08.09.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-06-07
Liczba wyświetleń: 1663

Wróć