Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.20.14 dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz innych artykułów

 Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 29.08.2014 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 17.07.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 17.07.2014

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 17.07.2014

wyjaśnienie treści SIWZ cz1 - data publikacji 13.08.2014

wynik postępowania - data publikacji 08.10.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-07-17
Liczba wyświetleń: 3014

Wróć