Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.23.14 Roboty budowlane dla zadania pn "Zespół parkingów dla pojazdów osobowych"

 Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 05.09.2014 r. o godz. 12:30

 

 ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 21.08.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 21.08.2014

załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 21.08.2014

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 28.08.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji: 08.09.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-08-20
Liczba wyświetleń: 1274

Wróć