Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.24.14 dostawa ambulansów sanitarnych: typ N - 1 szt. typ P - 2 szt.

 Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 19.09.2014 r. o godz. 12:30

 Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 25.09.2014 r. o godz. 12:30

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 09.09.2014

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.09.2014

załącznik nr 2 do SIWZ dla ambulansu sanitarnego typ N - data publikacji 09.09.2014

załącznik nr 2 do SIWZ dla ambulansów sanitarnych typ P - data publikacji 09.09.2014

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 16.09.2014

bilans 2011/2012 - data publikacji 16.09.2014

bilans 2012/2013 - data publikacji 16.09.2014

 

wyjaśnienia do SIWZ - data publikacji 17.09.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 17.09.2014

wyjaśnienia do SIWZ - data publikacji 19.09.2014

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - data publikacji 26.09.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-09-09
Liczba wyświetleń: 1557

Wróć