Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.25.14 dostawa ambulansów sanitarnych: typu N - 1 szt oraz typu P - 1 szt

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 14.10.2014 r. o godz. 12:30

 

 ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 02.10.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 02.10.2014

załącznik nr 2 do siwz - ambulans typu N - data publikacji 02.10.2014

załącznik nr 2 do siwz - ambulans typu P - data publikacji 02.10.2014

wyjaśnienie treści SIWZ cz1 - data publikacji 07.10.2014

wyjaśnienie treści SIWZ cz2 - data publikacji 09.10.2014

wyjaśnienia treści SIWZ cz3 - data publikacji 10.10.2014

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - ambulans typu N - data publikacji 10.10.2014

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - ambulans typu P - data publikacji 10.10.2014

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 30.10.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-10-02
Liczba wyświetleń: 1495

Wróć