Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.26.14 dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i czystościowych

Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 24.11.2014 r. o godz. 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2014 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 27.11.2014 r. o godz. 12:30

 

 ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 13.11.2014

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 13.11.2014

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 13.11.2014

wyjaśnienia do siwz nr 1 - data publikacji 19.11.2014

zmiana terminu składania i otwarcia ofert - data publikacji 20.11.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 20.11.2014

wyjaśnienia do siwz nr 2 - data publikacji 24.11.2014

wyniki postępowania - data publikacji 22.12.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2014-11-13
Liczba wyświetleń: 1564

Wróć