Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.02.15 - dostawy stymulatorów dla Oddziału Kardiologicznego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

 Termin składania ofert upływa w dniu: 29.01.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 29.01.2015 godz. 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu: 05.02.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 05.02.2015 godz. 12:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu: data publikacji 19.01.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: data publikacji 19.01.2015

Załącznik nr 2 do SIWZ: data publikacji 19.01.2015

Załącznik nr 2a do SIWZ: data publikacji 19.01.2015

wyjaśnienia i modyfikacja siwz - data publikacji 27.01.2015

Załącznik nr 2a do SIWZ - data publikacji 27.01.2015

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 27.01.2015

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 23.02.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-01-19
Liczba wyświetleń: 1198

Wróć