Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.04.2015 dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 13.03.2015 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.02.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.02.2015

załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 04.02.2015

załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy - data publikacji 04.02.2015

wyjaśnienia treści SIWZ - data publikacji 03.03.2015

 

 

wynik postępowania  - data publikacji 02.04.2015

 

 

wynik postępowania  cz 2 - data publikacji 15.04.2015

 

wynik postępowania  cz 3 - data publikacji 27.04.2015

 

wybór oferty w zadaniu nr 12 na podstrfawie art 94 ust 3 Ustawy Pzp - data publikacji 07.05.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-02-04
Liczba wyświetleń: 2897

Wróć