Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.05.2015 Dostawy materiałów do Centralnej Sterylizacji

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 02.03.2015 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 18.02.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 18.02.2015

załącznik nr 2 - data publikacji 18.02.2015

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 25.02.2015

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 09.03.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-02-18
Liczba wyświetleń: 1223

Wróć