Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.07.2015 dostawy żywności

 Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 28.04.2015 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 16.04.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 16.04.2015

załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 16.04.2015

wyjaśnienie treści SIWZ cz 1  - data publikacji 22.04.2015

wyjaśnienie treści SIWZ cz 2  - data publikacji 23.04.2015

wynik postępowania   - data publikacji 21.05.2015

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-04-16
Liczba wyświetleń: 1339

Wróć