Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.06.2015 Dostawa materiałów opatrunkowych i specjalistycznych

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 29.04.2015 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 17.04.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 17.04.2015

załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 17.04.2015

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 24.04.2015

wynik postępowania - data publikacji 19.05.2015

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-04-17
Liczba wyświetleń: 1322

Wróć