Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.08.2015 usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 19.05.2015 r. o godz. 12:30

 

 ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 06.05.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 06.05.2015

wyjaśnienie treści SIWZ cz1 - data publikacji 12.05.2015

 

zmiana treści SIWZ - data publikacji 13.05.2015

zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ - data publikacji 13.05.2015

wyjaśnienie treści SIWZ cz 2- data publikacji 14.05.2015

wynik postępowania- data publikacji 08.06.2015

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-05-06
Liczba wyświetleń: 1223

Wróć