Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.11.2015 Dziarżawa analizatorów i dostawa odczynników

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 16.06.2015 r. o godz. 12:30

ZMIANIA !

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2015 o godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 29.05.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 29.05.2015

załącznik nr 2 do SIWZ_pakiet 1 - data publikacji 29.05.2015

załącznik nr 2 do SIWZ_pakiet 2 - data publikacji 29.05.2015

załącznik nr 2 do SIWZ_pakiet 3 - data publikacji 29.05.2015

ZMIANA  załącznik nr 2 do SIWZ_pakiet 4 - data publikacji 29.05.2015

ogłoszenie o zmianie - data publikacji 11.06.2015

wyjaśnienia siwz - data publikacji 11.06.2015

zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ_pakiet 4 - data publikacji 11.06.2015

wynik postępowania - data publikacji 30.06.2015

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-05-29
Liczba wyświetleń: 1358

Wróć