Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.10.2015 - Dostawa materiałów szewnych

Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 25.06.2015 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 09.06.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.06.2015

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.06.2015

projekt umowy - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.06.2015

wyjaśnienia treści SIWZ cz1 - data publikacji 17.06.2015

wyjaśnienia treści SIWZ cz2 - data publikacji 18.06.2015

wyjaśnienia treści SIWZ cz3 - data publikacji 22.06.2015

wynik postępowania - data publikacji 14.07.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-06-09
Liczba wyświetleń: 1276

Wróć