Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.12.2015 dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angioplastycznych i angiograficznych

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 30.06.2015 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 17.06.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 17.06.2015

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - data publikacji 17.06.2015

wynik postępowania - data publikacji 07.07.2015

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-06-17
Liczba wyświetleń: 1090

Wróć