Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.13.2015 Przeglądy technicznne sprzętu medycznego

Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 09.07.2015 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 25.06.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 25.06.2015

załącznik nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 25.06.2015

wyjaśnienia siwz 1 - data publikacji 01.07.2015

wyjaśnienia siwz 2 - data publikacji 06.07.2015

unieważnienie postępowania - data publikacji 19.08.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-06-25
Liczba wyświetleń: 1318

Wróć