Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.15.2015 - dosawy sprzętu jednorazowego użytku

 Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 25.08.2015 r. o godz. 12:30

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 13.07.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 13.07.2015

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - data publikacji 13.07.2015

wyjaśnienia treści SIWZ cz 1 - data publikacji 04.08.2015

wyjaśnienia treści SIWZ cz 2 - data publikacji 11.08.2015

unieważnienie postępowaniwa w części oznaczonej jako pakiet nr 23,29,31,34 - data publikacji 22.09.2015

wynik postępowania - data publikacji 08.10.2015

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-07-13
Liczba wyświetleń: 3023

Wróć