Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.18.2015 Wykonanie pełnobranżowego projektu dla Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 14.08.2015 r. o godz. 12:30

 

 

ogłoszenie - data publikacji 30.07.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 30.07.2015

załącznik nr 2 do SIWZ PFU - data publikacji 30-07-2015

wyjaśnienia treści SIWZ cz 1 - data publikacji 07.08.2015

unieważnienie postępowania-data publikacji 18.08.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-07-30
Liczba wyświetleń: 1319

Wróć