Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.16.2015 Usługi pralnicze

Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 14.09.2015 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 31.07.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 31.07.2015

wyjaśnienia do SIWZ - data publikacji 25.08.2015

wynik postępowania - data publikacji 19.10.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-07-31
Liczba wyświetleń: 1251

Wróć