Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.20.2015 Przebudowa drugiego piętra bloku łóżkowego na Oddział Internistyczny

Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 14.09.2015 r. o godz. 13:00

 

ogłoszenie - data publikacji 28.08.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 28.08.2015

Załącznik numer 6 Projekt wykonawczy - data publikacji 28.08.2015

Załącznik numer 7 Specyfikacja techniczna - data publikacji 28.08.2015

Załącznik numer 8 Przedmiary robót - data publikacji 28.08.2015

wyjaśnienia 1 - data publikacji 02.09.2015

wyjaśnienia 2 - data publikacji 09.09.2015

w załączeniu rysunek - data publikacji 09.09.2015

wynik postępowania - data publikacji 30.09.2015

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-08-28
Liczba wyświetleń: 1626

Wróć