Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.21.2015 dostawa sprzętu do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy

Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2015 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 09.10.2015 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 30.09.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 30.09.2015

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 30.09.2015

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 06.10.2015

wynik - data publikacji 26.10.2015


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-09-30
Liczba wyświetleń: 1020

Wróć