Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.24.2015 dostawa sprzętu medycznego

termin składania ofert - 01.12.2015 godz. 12:00

otwarcie ofert - 01.12.2015 godz. 12:30

ZMIANA TERMINU

termin składania ofert - 07.12.2015 godz. 12:00

otwarcie ofert - 07.12.2015 godz. 12:30

ogłoszenie - data publikacji 20.11.2015

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 20.11.2015

załacznik nr 2 do siwz - data publikacji 20.11.2015

ogłoszenie o zmianie terminu - data publikacji 27.11.2015

informacja o zmianie terminu składania ofert - data publikacji 27.11.2015

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 02.12.2015

wynik postępowania - data publikacji 31.12.2015

pakiet 5 unieważnienie postępowania - data publikacji 08.01.2016

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2015-11-20
Liczba wyświetleń: 2016

Wróć