Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.04.2016 Przebudowa fragmentu oddziału położniczego.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania
pn. Przebudowa fragmentu oddziału położniczego na dwie sale inkubatorowe i sale
intensywnej opieki medycznej

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2016 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 02.02.2016 r. o godz. 12:30

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 18.01.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 18.01.2016

załącznik nr 6 - projekt wykonawczy - data publikacji 18.01.2016

załącznik nr 7 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robór - data publikacji 18.01.2016

załącznik nr 8 - przedmiary robót - data publikacji 18.01.2016

wyjaśnienie treści siwz - data publikacji 28.01.2016

wynik postępowania - data publikacji 25.02.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-01-18
Liczba wyświetleń: 1335

Wróć