Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.05.2016 Dostawy stymulatorów

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert - 12.02.2016 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 26.01.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 26.01.2016

zał nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 26.01.2016

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 05.02.2016

wynik postępowania - data publikacji 04.03.2016

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-01-26
Liczba wyświetleń: 1002

Wróć