Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.06.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę: łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową – 8 sztuk, łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową - 23 sztuki, aparat EKG z podstawą jezdną – 1 sztuka

NOWY TERMIN

Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2016 o godz. 12:00  

Termin otwarcia ofert - 11.02.2016 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 28.01.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 28.01.2016

załącznik nr 2 PAKIET NR 1 - data publikacji 28.01.2016

załącznik nr 2 PAKIET NR 2 - data publikacji 28.01.2016

załącznik nr 2 PAKIET NR 3 - data publikacji 28.01.2016

zmiana terminu składania ofert - data publikacji 04.02.2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 04.02.2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 08.02.2016

wyjaśnienie treści siwz - data ogłoszenie 08.02.2016

wynik postępowania - data publikacji 16.02.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-01-28
Liczba wyświetleń: 1519

Wróć